Höstmöte 2022

ÄEFs höstmöte i Långedragsskolan 14 november

blev mycket välbesökt med ca 100 deltagare. Fredrik Rosenhall (ÄEF) höll ett uppskattat föredrag om bebyggelsen i Älvsborg, och Mats Ahdrian (KD) bidrog med hur en politiker kan se på saken. Ett kortare referat av diskussionen med Mats Ahdrian nedan.

Deltagarna fick sitta ända upp i trappen. Foto Annica Starfalk

Noter tagna av Anders Ellegård (ÄEF), med reservation för missuppfattningar.

Fråga från deltagare:

Vad tycker politiken om parkeringarna på Saltholmen?

Mats Ahdrian (Mats Ahdrian ):

För oss i staden är parkeringar inte det bästa man kan göra rent ekonomiskt. Vi skulle kunna sälja marken till andra ändamål och för pengarna skulle vi kunna flytta bilarna till öarna med helikopter, eller bygga ett parkeringshus i Alingsås, och ta folket dit med helikopter.

Men vill vi det? Kommunen strävar inte bara efter att tjäna så mycket pengar som möjligt på all mark vi äger. Vi vill också att det skall bli en rimlig utveckling.

Fråga från deltagare:

Finns det plats för fler småhus i Älvsborg?

Mats Ahdrian:

Vi är öppna för exploatörsdrivna planer.

Påstående från deltagare:

Tjänstemännen i kommunen är rädda för att göra fel. De gör hellre ingenting.

Mats Ahdrian:

Ledarskapet i staden är katastrofalt på många ställen.

Fråga/Påstående från deltagare:

Saltholmen är en katastrof, med parkeringar i strandnära lägen. Men det är också problem med trafiken. Och Fixfabriken? Ett stort hål där det nu inte skall byggas.

Mats Ahdrian:

Vi måste skilja på Fixfabriken och Bussgaraget. Bussgaraget är fortfarande stadens mark. Vi hade en utvecklare som fick problem med finansieringen, därför stannade det.

Påstående från deltagare:

Vi är några som har försökt skapa en byggemenskap för ett stort hus vid Talattagatan. Fastighetskontoret var positivt, så vi gick vidare. Men när vi kom med konkretare planer sa Fastighetskontoret nej, trots att det är många som vill ha ett sådant hus, med servicelägenheter och annat. ÄEF skulle kunna driva detta.

Mats Ahdrian:

Byggemenskap skulle kunna fungera här ute. För staden är det inte viktigt att få bäst betalt för marken, utan att något bra blir gjort.

Påstående från deltagare:

Hela området här i Älvsborg är småhusbebyggelse. Det skulle vara hemskt med höghus här. Håll det småskaligt!

Mats Ahdrian:

Det tycker jag också. Det måste vara balans i att bygga högt och bevara befintlig bebyggelse. Men inget kommer att hända på fyra år.

Posted in Uncategorized.