Förbättrad GC-väg Röda Sten – Nya Varvet fortfarande möjlig!

SD yrkade bifall till förslaget direkt.
D yrkade bordläggning till efterträdande nämnd (dvs efter valet), men tyckte att förslaget var bra och borde genomföras.
M, S, V och Fi stödde D, förebärande resursbrist hos P&N.

Och det blev bordäggning.

Det är alltså bara L och M som inte uttryckt sitt stöd ännu, men det verkar ju som om det finns ett hopp om genomförande efter valet.

Inkomna yrkanden finns på Rödastensidan.

Posted in Uncategorized.