Parkslide vid Kungssten

Vi har noterat att den lömska växten Parkslide har nästlat sig in i vårt område. Den finns redan etablerad längs cykelbanan vid Kungssten, men också nere på Nya Varvet och vid vändslingan i Långedrag, med flera platser. En styrelsemedlem har tillskrivit Park- och Naturförvaltningen angående detta, se vår sida om Parkslide. Här finns också en länk till Naturvårdsverket om vad man kan och får göra. Det viktigaste verkar vara att inte underlätta för den att sprida sig ytterligare genom ovarsam hantering.

Posted in Uncategorized.