Parkslide

Parkslide

(Utdrag från Naturvårdsverkets sida om parkslide)

Parkslide, släktingen jätteslide och hybriden hybridslide är alla seglivade växter med mycket stor spridningskraft, som snabbt kan ta över stora områden och tränger ut andra arter. De är stora problem i trädgårdar och i infrastruktur och är mycket svåra att bekämpa.

Informationen om parkslide (Reynoutria japonica, tidigare Fallopia japonica) är giltig även för släktingen jätteslide (Reynoutria sachalinensis) och hybriden hybridslide (Reynoutria x bohemica).

Viktigt!

Naturvårdsverket rekommenderar att du avstår från att plantera parkslide, jätteslide och hybridslide och att du hanterar dem mycket försiktigt om du har dem på din mark. En felaktig hantering eller bekämpning riskerar att leda till ökad spridning. Läs mer nedan.

 

Mail till Park- och Naturnämnden den 5 juni

Katastrofal röjning av parkslide i Kungssten

Hej!

Jag har noterat att det växer ett stort bestånd parkslide längs spårvagnsspåret och cykelbanan vid Kungssten. I slutet av förra veckan rensades ogräs längs banvallar och refuger i området. Till min stora förvåning verkar parksliden ha röjts bort med samma redskap som annat ogräs!!! Slarvigt kapade stammar och mängder av växtdelar ligger kvar längs cykelbanan och spåren. Bild bifogas. Att begränsa spridningen av parkslide på såväl kommunal mark som till trädgårdarna i området är superviktigt! Denna typ av röjning riskerar att sprida den längs hela spårsträckningen. Tacksam om ni omedelbart agerar på detta då arbetena sannolikt återupptas på tisdag och en del bestånd står kvar (de som är på andra sidan bullerplanket mot leden). Om det är Västtrafik som ansvarar för spåren, vidarebefordra gärna informationen till dem.

Med vänliga hälsningar

Fredrik Rosenhall

(Ledamot i ÄEFs styrelse)