Kaj 568 vid Ryahamnen i Göteborg – inbjudan till samråd

ÄEF har erhållit bifogade inbjudan till samråd angående ombyggnad av Kaj 568 i Ryahamnen.

Vi skickade 200115 nedanstående synpunkter till Göteborgs Hamn, med kopia till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB):

I anslutning till rubricerade ämne vill Älvsborgs Egnahemsförening ha svar på följande frågor:

  1. Vilka ” Olika förnybara råvaror” är det som skall importeras? Beskrivningen måste preciseras; ”olika vegetabiliska och animaliska oljor” är inte uttömmande.
  2. Vad innebär ”raffineringen” av dessa produkter, dvs vilka produkter skall lastas ut?
  3. Kan det i något fall bli fråga om gasformiga produkter?
  4. Vem skall raffinera produkterna?
  5. Vilka ”färdiga produkter” skall lastas ut?
  6. Om det blir gasformiga produkter, hur ser sammanlänkningen med den planerade LNG-hamnen och dess verksamhet ut?
  7. Hur kommer anläggningen av en ny pipeline att påverka naturskyddsområdet Rya Skog?
  8. I underlaget står att GHAB ”kommer att genomföra” en riskanalys. ÄEF anser att en sådan måste vara genomförd och skickad på samråd innan beslut tas om tillåtlighet för ytterligare planerade aktiviteter

ÄEF efterlyser också ett helhetsperspektiv på säkerhetsläget i fossilenergihamnarna.

Vi, som boende på södra sidan älven, de närmaste mindre än 1 km från aktiviteterna kräver att få ta del av den samlade bedömningen av risker och effekter, samt den kumulativa effekten av att bygga ut och diversifiera verksamheterna.

Det går inte att se hamnverksamheten som skild från de produkter och processer som hanteras, och det går inte att skylla på en enstaka aktör när en större olycka med katastrofala följder inträffar.

Anders Ellegård
Älvsborgs Egnahemsförening
Ordförande

Inbjudan till samråd 20191212

Samrådsunderlag 20191212

Anders Ellegård

Posted in Uncategorized.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *