ÄEFs yttrande angående Långedrags båtvarv

Tack alla som deltagit i diskussioner och aktiviteter i detta ärende. ÄEF har nu skickat in ett yttrande till Stadsbyggnadsnämnden. Du finner hela yttrandet här.

Posted in Uncategorized.