Från styrelsemötet 8/11: ÄEF-aktiviteter under november

Vi diskuterade framför allt våra kommande aktiviteter för att engagera fler och få mer kunskap om vad medlemmar och andra boende i Älvsborg vill driva för frågor.

Inför mötet den 14 november i Långedragsskolan beslutade vi att ha en kampanj med utdelning av vår nya folder. Den kommer att dyka upp i många (1800) brevlådor mellan 9 och 12 november. Normalt utskick till medlemmar kommer vi också att ha, via brev, mail och sms.

Vi bestämde också att ha en ”torg”-kampanj utanför våra största mataffärer, Coop på Käringberget och ICA Nya Varvet, den 26 november. Då kommer några av oss i styrelsen att stå utanför i regnet och vara till hands för diskussioner och eventuellt dela ut några ytterligare broschyrer.

Posted in Uncategorized.