Utvidgad GC-väg Röda Sten-Nya varvet

GC-vägen mellan Röda Sten och Nya varvet är alldeles för smal, och alltför många måste samsas om den. Vi föreslår att den utvidgas med en spång på utsidan, enbart för promenörer, och att den befintliga asfaltsvägen lämnas till cyklister.

Spången bör gå nära den befintliga asfaltsvägen, och innanför den lilla viken med sandstrand, så att man inte skymmer eller minskar tillgången till stranden.

Mer information finns under ”Projekt”.

Posted in Uncategorized and tagged .