Gångväg Ängholmsbron-Styrbordsgatan på gång!

Som vi tidigare noterat (på Ängholmssidan här) finns en plan att förbättra den gångväg som nu bara nästan går mellan Ängholmsbron och Styrbordsgatan.

Vid kontakt med Fastighetskontoret 11 augusti skriver de så här:

”Gestaltningsprogram är beställt. När detta godkänts av alla kommer Park och Natur att få uppdraget att utföra arbetena. Befintliga bryggor kommer att användas. Ny brygga över berget. Anslutningen till Styrbordsgatan kommer att breddas. Avsikten har varit att allt skulle kunna vara färdigt i år men troligen blir det först nästa år. Arbetena måste utföras vintertid av olika skäl. ”

Vi kan alltså vänta oss att det snart blir en trevlig och säker gångväg på denna sträcka!

Posted in Uncategorized.