7/2 Anders Ellegård: GC-väg Röda Sten – Nya varvet. Göteborgsförslag 5327 har fått 159 röster!

Efter två veckor har vi i skrivande stund 159 röster av de 200 som behövs för att förslaget skall tas upp i trafiknämnden. 

Om du tycker förslaget verkar bra och inte har röstat – gör det!

Posted in Uncategorized.