Förbättrad GC-väg Röda Sten – Nya Varvet fortfarande möjlig!

SD yrkade bifall till förslaget direkt.
D yrkade bordläggning till efterträdande nämnd (dvs efter valet), men tyckte att förslaget var bra och borde genomföras.
M, S, V och Fi stödde D, förebärande resursbrist hos P&N.

Och det blev bordäggning.

Det är alltså bara L och M som inte uttryckt sitt stöd ännu, men det verkar ju som om det finns ett hopp om genomförande efter valet.

Inkomna yrkanden finns på Rödastensidan.

Bra GKSS!

Mycekt bättre meddelande angående piren i Långedrag. Lite synd att man inte får sola och bada vid riggningsbryggan bara, det var mycket omtyckt.