Parkslide vid Kungssten

Vi har noterat att den lömska växten Parkslide har nästlat sig in i vårt område. Den finns redan etablerad längs cykelbanan vid Kungssten, men också nere på Nya Varvet och vid vändslingan i Långedrag, med flera platser. En styrelsemedlem har tillskrivit Park- och Naturförvaltningen angående detta, se vår sida om Parkslide. Här finns också en länk till Naturvårdsverket om vad man kan och får göra. Det viktigaste verkar vara att inte underlätta för den att sprida sig ytterligare genom ovarsam hantering.

GC-väg Röda Sten – Nya Varvet bordlagd igen

Trots att detta är en relativt billig och enkel åtgärd som ingen är emot har Park- och Naturnämnden inte orkat bifalla förslaget vid sitt sammanträde den 23 maj 2022.

Det kom tydligen upp vid nämndsammanträdet 25 april, men bordlades då, med den något förvånande informationen att det tidigare behandlats den 23 maj!

Vi får väl ta ett tag till och försöka påverka politikerna att verkligen försöka göran något.

Alla som känner någon politiker, eller själva är det uppmanas att agera!