Maj 2021 Toredammsprocessen: Tidigare dom i Mark- och Miljööverdomstolen underkänner plan med skuggning och insyn

En sakägare i Toredammsfrågan kommer med ett tips på ett bra rättsfall som kanske kan användas i överklagan mot utbyggnad Toredamm eller andra planer på byggnationer i området. Det är MÖD (dvs högsta instans) som bedömt att insyn på villaägares tomter till följd av planerad utbyggnad inte var OK. Planen upphävdes därför. En kort beskrivning finns på Toredammsidan, och där ligger också hela domen för nedladdning.