Årsmöte 2020 inställt tills vidare

13/3 2020: ÄEFs årsmöte inställt

På grund av corona-pandemin ställer vi tills vidare in årsmötet som ursprungligen planerades till 2 april. Vi får hålla det när riskerna för smitta har avklingat, men när det blir vet vi inte för närvarande.

Årsmöteshandlingarna som skickats ut och som ligger nedan gäller naturligtvis fortfarande (med undantag för datum), men det övriga programmet kommer antagligen att förändras.

Anders Ellegård, ordförande ÄEF

Årsmöteshandlingarna finns här. De kommer även att finns tillgängliga i möteslokalen.

Ännu inte Medlem? Inga problem. Betala årsavgiften på 100:- till bankgironummer 5159-2152 innan mötet.  Glöm inte att ange eget namn och adress på talonger eller i informationsfält vid databetalning. Årsavgiften är som tidigare kr 100:–. Om vi samtidigt kan få Din epostadress kan vi snabbare nå Dig med information och inbjudningar.