Årsmöte

Varje år i mars-april håller föreningen årsmöte dit föreningens medlemmar kallas.