Från ÄEFs styrelsemöte 3 oktober

Vi planerar en höstaktivitet i form av en diskussion om stadsdelens utveckling någon gång i november.

Vi diskuterade också hur vi skall få veta vad medlemmarna tycker, och även här kommer någon aktivitet att ske senare i höst. Tills dess är såklart alla välkomna med inspel via hemsidan eller med mail till ordforande@aef.nu

Dessutom har vi beslutat att göra en ny trycksak som vi kan dela ut på strategiska ställen och använda vid kampanjer.

Mer information kommer här och i utskick till medlemmarna.