Nya planer vid Nyavarvsskolan

Källfelt byggnads AB vill bygga ut den befintliga Nya Varvsskolan, förskolan och bygga bostäder längs Långedragsvägen.

Kommunen är medsökande i ärendet och är försiktigt positiv till planerna om de kan genomföras med hänsyn till kultur- och naturvärden som finns i området.

Se vidare  den nya Nyavarvssidan.