Dags att betala medlemsavgiften för 2022!

Det lönar sej att lägga sej i!

Vår viktigaste aktivitet under det gångna året har varit att delta i samrådet för ”planprogrammet” Redegatan nya bostäder mm, där en rätt våldsam omvandling av området mellan stora Hemköp och Påvelunds idrottscentrum planeras. Vi organiserade en vandring i området som följdes upp med ett allmänt möte där även politiker från Fastighetsnämnden deltog. Efter detta följde vi upp med brev till samtliga ledamöter i Fastighetsnämnden, vilket ledde till att några av de mest svårsmälta planerna stoppades, nämligen att bygga stora bostadshus i Påvelundsskogen.

Allt finns redovisat på vår hemsida www.äef.nu, där man också kan göra egna inlägg numera.

Vi tackar nuvarande medlemmar för förtroende under det gångna året och hoppas att nya medlemmar också tillkommer.  Om du vill vara med för nästa år (2022), så betala årsavgiften

100:- till vårt bankgiro: 5159-2152 Älvsborgs Egnahemsförening

Glöm inte att skriva ditt namn på lämpligt ställe, och vi uppskattar dessutom att få eventuell emailadress och mobilnummer, i den mån vi inte redan har dessa, så att vi i framtiden kan dra in något på dyrbara brevutskick.

Vi försöker hela tiden hålla oss uppdaterade med vad som sker i vår stadsdel, och du kan bidra med idéer och förslag, och kanske intressera någon granne eller bekant för medlemskap i ÄEF. Ju fler vi är som lägger oss i, dess bättre kan vår stadsdel bli!

Välkommen 2022!

Älvsborgs Egnahemsförening

Anders Ellegård

Ordförande