Mer kommunal information om Redegatan

Vi fick nyligen nedanstående meddelande från Stadsbyggnadskontoret.

Hej,

Vi har nyligen uppdaterat hemsidan för program Redegatan och där finns nu ett dokument med Frågor & svar- vad händer nu?
Förmedla gärna det till era medlemmar!

Program – Redegatan – Plan- och byggprojekt – Göteborgs Stad (goteborg.se)

Med vänlig hälsning
Anna Ulrika Samuelsson
Projektledare
Planavdelningen
Stadsbyggnadskontoret