Göteborgsförslag

Hej,

Jag har skickat in ett så kallat Göteborgsförslag till Göteborgs kommun. Målsättningen är att förmå Göteborgs kommun och Öckerö kommun att inleda samtal rörande färjetrafik till södra och norra skärgårdarna, samt de problem som dagens trafik för med sig. I en förhoppning att man arbetar fram bättre lösningar inför framtiden.

För oss i Älvsborg består problemen kanske i första hand i den numera helt ohållbara parkeringssituationen, inte bara på Saltholmen, utan även i Långedrag. Men även att trafiken ut till Saltholmen är betydligt mycket mer omfattande än vad Torgny Segerstedtsgatan/ Saltholmsgatan är dimensionerad för.

Om förslaget får mer än 200 underskrifter så måste kommunen ta upp frågan.

Andreas Berne