Kulturstig på Vässingsö – vem har ansvaret?

En av våra medlemmar har under sina hundpromenader funderat över hur det förhåller sig med  röjningen av stigar märkta ”Kulturstig” på Vässingsö (=mellan Saltholmen och Långedrag). Hon ringde Park och Natur och ställde  frågan, fick ett ärendenummer och meddelades att ”Moa” skulle ta kontakt. Det har hon inte gjort, men svar kom idag:

”Hej!

Du har kontaktat park- och naturförvaltningen angående: Gångvägar och trappor, Vässingsö

Vi vill meddela dig följande:
Denna kulturstig var ett initiativ som togs för flera år sedan. I dagsläget finns inga tankar att underhålla denna stig på det sätt som du önskar. Tyvärr finns inte heller ekonomiska medel och det blir då inget vi kan prioritera. Vi ska se över ifall det behövs rensas något i anslutning till entréskyltarna men vi har inga planer på att hålla stigarna helt iordningställda avseende underlag.
Högst troligt kommer vi också att ta bort kulturstig-skyltarna då de kan uppfattas som missvisande.

Med vänliga hälsningar
Fredrik  Vörös
fredrik.voros@ponf.goteborg.se”

Betyder det att vi som bor i området skall ta över skötseln av dessa stigar – och andra anläggningar? Vad tycker ni som kollar detta?