Höstmöte

Under hösten varje år ordnar ÄEF ett höstmöte för sina medlemmar.