Höstmöte 2019

Tisdag 5 november 2019 kl 18:15 avhölls årets höstmöte med deltagande av ett 67-tal intresserade medlemmar.

Program:

18:15 Kommunpolis Linda Bergvall. Talar om brottsförebyggande & trygghetsskapande åtgärder samt bedrägerier bla på telefon.

Linda Bergvall talade bland annat om vad vi alla kan göra för att stadsdelen ska uppfattas tryggare och färre brott begås. När det kommer till stölder och bedrägerier, som inom parentes sagt minskar, finns det en rad saker vi kan tänka på. I vårt område har inbrott och inbrottsförsök minskat med hälften sedan 2017; då 46 inbrott idag 22. Men var och en har ett fortsatt ansvar att skydda sig:

Rensa upp i trädgården och ta bort sådant som fungerar som bra gömställen. Förstärk belysningen runt hemmet. Bra lås på dörrar och fönster är förstås bra, liksom larm.

-Det är inte smart att förvara nycklar, kameror, datorer och annat stöldbegärligt synligt utifrån. Ett förebyggande arbete kan vara att fotografera och märka värdesaker, kommenterade Linda och fortsatte:

-Överväg engagemang i grannsamverkan, de som har grannsamverkan råkar ut för, i snitt, 26 procent färre brott.

Hon fortsatte med tips och råd:

Lås alltid ytterdörren och förse den eventuellt med titthål. Släpp inte in okända personer och om någon utger sig för att vara någon man misstänker är påhitt; begär alltid legitimation och kontrollera att det, på legitimationen, finns ett kontrollnummer att ringa till.

-Det cirkulerar ogiltiga legitimationer, varnade Linda Bergvall.

19:15 Om stadsplanering och stadsbyggnad: Visioner och planer. Stadsarkitekt Björn Siesjö

Efter kaffemingel välkomnades stadsarkitekt Björn Siesjö med en varm och nyfiken applåd. Björn talade under rubriken ”Göteborg – en stad i förändring”, en stad som kommer att byggas på ett annorlunda sätt för framtiden; nära infrastruktur och människor.

Med ett bildspel, som går att se på stadsutveckling.gbg.se, lotsade Björn Siesjö åhörarna över och genom stadens delar. Han talade om behovet av förbättrade kommunikationer, utbyggd järnväg och den självklara nyckeln till det: västlänken. Tanken är att det ska byggas tätare i mellanstaden där det finns utrymme, och därför ska parkeringar på dyrbar mark bort.

Björn Siesjö tycker dock att det byggs påvert här i Göteborg, och att man inte följer de höga nationella mål som faktiskt finns. Han efterlyste mer samverkan för att få till en modig arkitektur som är något att stå för och vara stolta över. Grundtanken är att bygga en stad för människor istället för bilar.

Några korta Siesjö-åsikter:

  • Lindholmen är arkitekten extra missnöjd med eftersom det saknas parker, skolor, förskolor, kvällsliv, stadsliv. Det är öppna verksamheter som ger tryggare stadsdelar.
  • Vid tal om Skeppsbron fick åhörarna en skymt av vad klimatförändringar kan tänkas göra med Göteborg, när behovet av slussar och portar mot havet blir uppenbara. Om inte husens förstavåningar ska ställas under vatten vill säga …
  • Med tiden blir det fler övergångar till Hisingen; både broar, tunnlar och kanske någon annan kreativ lösning.
  • Höga hus ska byggas i kluster och inte spridas över staden.
  • Dag Hammarskjöldsleden splittrar staden; den borde göras om till en lummig boulevard med alléer.
  • På fråga angående förtätningen i Älvsborg, svarade Björn Siesjö: Det handlar om en avvägning mellan dem som redan bor här och dem som inte har någonstans att bo. Många intressen väger mot varandra. Och tänk på att det är politikerna som beslutar …