Götaälvgatan – Flaggstyrmannen

Här skulle det byggas ett sexvåningshus med butiker i bottenplan och lägenheter högre upp. Efter diverse turer verkar det som om det enbart blir bostadsrättslägenheter.

I oktober 2019 började man riva det befintliga huset.