Påvelunds idrottscentrum

Ännu inget konkret material, vi jobbar på det

Februari 2021: Detta projekt förefaller ha blivit inkorporerat i det projekt som ligger under fliken ”Redegatan, nya bostäder, service mm

Åter till Projektsidan.