Park och Natur föreslår avslag för GC-väg Röda Sten – Nya Varvet

Förvaltningen tycks mest se problem och svårigheter. Hur kan vi få en bra stad med sådan attityd? Vad skall vi göra nu?

Nedan förvaltningens bedömning:

”Förvaltningens bedömning
Förvaltningen föreslår att Göteborgsförslaget ifråga inte genomförs.
Det är med nuvarande förutsättningar väldigt svårt för förvaltningen att omfördela de
planeringsresurser som skulle krävas för att genomföra förslaget. Vägens läge kräver en
särskilt stabil konstruktion inte minst med tanke på förbipasserande sjöfart, och tätt
intilliggande byggnader ger ett komplicerat utgångsläge – vilket även lär göra ett
genomförande extra kostsamt. En annan försvårande faktor är Göteborgs Stads pågående
omorganisering av nämnder, där park- och naturnämnden och -förvaltningen ingår.
Relevant personal på förvaltningen är i nuläget också redan hårt belastad av pågående
projekt.
Ett alternativ skulle kunna vara att bordlägga förslaget till efterträdande nämnd.”

Hela underlaget ligger på Rödastensidan.