Träd gör stor nytta i staden

Träd gör mycket nytta i staden: Projekt I-Tree

Forskare har mätt stam och krona på träd i stadsmiljö och kommit fram till att träd gör mycket nytta.

I Stockholm fångar träden upp luftföroreningar motsvarande 99 miljoner kronor i samhällsnytta. Björkarna i Luleås stadskärna fångar upp kol som motsvarar ett årligt koldioxidutsläpp från 1600 personbilar. Trädens kronor lagrar regnvatten, även barrträd gör detta.

För att nå bästa nytta är det viktigt att det finns många olika arter i trädgårdar och parker. Upp till 50% av städernas gröna kapital finns i privata trädgårdar.

Projekt I-Tree Eco har utvecklats av USAs motsvarighet till Skogsstyrelsen och Jordbruksdepartementet. I Sveriga har forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och 26 olika orgnaisationer – bostadbolag, kommuner m. fl. deltagit i projekt I-Tree Sverige.

Lilian Hallin

Billingegatan på samråd – grönområde ska bli tomter

Byggnadsnämnden har i dagarna skickat ut inbjudan till samråd angående upprättande av detaljplan runt Billingegatan. Detta strider mot den befintliga Översiktsplanen.

Den innebär att delar av ett område som nu är planerat som grönområde görs om till fastigheter med bebyggelse. Vi i ÄEF är tveksamma till ytterligare intrång i redan svårt kringskurna grönområden och planerar att skriva en inlaga om detta. Om du som medlem eller besökare är intresserad av att bidra i denna fråga, gör ett inlägg här nedan, eller skriv till ordförande@aef.nu

Se vidare på vår sida om Billingen