Styrelsen 2017


 

Styrelsen år 2017 Älvsborgs Egnahemsförening

Ordförande Bengt Boman Hästeviksgången 12 426 71 VÄSTRA FRÖLUNDA 29 00 41
Vice ordförande  Håkan Höjer Saltholmsgatan 12 426 76 VÄSTRA FRÖLUNDA 29 09 27
Sekreterare Sten Åke Åström Galeasgatan 11 426 71 VÄSTRA FRÖLUNDA  0708507125
Ledamot Arne Person Rodergatan 7 426 76 VÄSTRA FRÖLUNDA 29 18 93
Kassör Gunnar Storm Kanotgatan 11 426 76 VÄSTRA FRÖLUNDA 0705-591344
Ledamot Bo Backman Målaregatan 8 426 68 VÄSTRA FRÖLUNDA 0723-192007
Ledamot Per-Olov Rydén Anna Östvägen 4A 426 68 VÄSTRA FRÖLUNDA 0706-233293
Suppleant Anders Ellegård Rattgatan 2  426 71 VÄSTRA FRÖLUNDA
Suppleant Göran Bergstrand Toredammen 11 426 72 VÄSTRA FRÖLUNDA 292486
Suppleant Johan Boman Lilla Cedergatan 5 42671 VÄSTRA FRÖLUNDA 297528

Övriga förtroendevalda
Revisor Anette Hall Försvarsgatan 24 426 76 VÄSTRA FRÖLUNDA 0708-350450
Revisorsuppleant Glenn Älveblad Skonertgatan 18B 42674 VÄSTRA FRÖLUNDA 0705-211007
Valberedning  Maj-Lis Bergstrand Toredammen 11 426 72 VÄSTRA FRÖLUNDA 292486
Valberedning Åsa Brevinge Guldsmedsgatan 22 42668 VÄSTRA FRÖLUNDA 0705-624149

Aktuellt


15 oktober, 2017

Kort om Höstmötet och Studiebesöket hos NOS/Saltholmen

Höstmötet den 3 oktober besöktes av ca 50 personer. Inledningsvis berättade Anders Ellegård (ÄEF) om arbetet med att från ÄEF´s sida ta fram ett upprustningsförslag för Saltholmens park och närmsta omgivningar, bad, utsiktsplatser etc. Därnäst fick vi åter höra höra Caroline Folkesson berätta om de tre alternativ som utarbetats för utbyggnad och modernisering på Saltholmen. Dessa […]

Läs vidare...

15 september, 2017

Höstmötet tisdag 3 oktober 2017

Årets Höstmöte ägnas till största delen åt de föreslagna förändringarna och utbyggnaderna av Skärgårdsterminalen på Saltholmen. Tre huvudalternativ finns föreslagna med 1600, 2000 respektive 2600 P-platser och ändringar i spårvägsslinga och kajplatser. Konsulten Carolin Folkesson redogör för de olika alternativen, Henrik Munck, SDN-ordförande och Styrsöbolagets VD Bertil Pevantus  ger kommentarer och synpunkter utifrån sina positioner. […]

Läs vidare...

17 april, 2017

Årsmötesprotokollet

Protokollet från årsmötet är nu justerat och klart. Totalt tre sidor, se nedan: På bilden ser vi närmast i bild vår sekreterare sedan många år, Sten-Åke Åström och den viktiga valberedningen bestående av Maj-Lis Bergstrand och Åsa Brevinge. ÄEF ÅM Prot. 1 2017 001 ÄEF ÅM Prot. 2 2017 001 ÄEF ÅM Prot. 3 2017 001 Bengt Boman

Läs vidare...

5 april, 2017

ÄEF-yttrande om LNG-gasterminalen i Skarvikshamnen

Efter tidigare kontakter med kommunen rörande buller och luktstörningar m.m.  från hamnverksamheten på Hisingen har ÄEF på begäran av Energimarknadsinspektionen preciserat våra synpunkter på den kommande LNG-terminalen i Skarvikshamnen mitt emot Hästevik i ett mail med nedanstående innehåll. Remissvar ei 20170313  

Läs vidare...

30 mars, 2017

Rapport från årsmötet 28 mars

Årsmötet samlade cirka fyrtio deltagare. Styrelsen förnyades med två personer enligt valberedningens förslag, Gunnar Storm och Bo Backman som vi hälsar välkomna i gänget. Hemsidan kommer snart att uppdateras med färska uppgifter. Nedan mötesordförande Raimo Lindström och revisorn Anette Hall som läser upp revisionsberättelsen. Vår tidigare mycket uppskattade kassörska sedan tio år, Ingrid Dahlström hade […]

Läs vidare...

Bli medlem i ÄEF !