ÄEF´s historia


Vår förening, Älvsborgs Egnahemsförening, grundades redan 1928. Namnet var då Frölunda Egnahemsförening, men efter införlivandet med Göteborgs Stad 1945 ändrades namnet till Älvsborgs Egnahemsförening, för att bättre stämma med verksamhetsområdet. Kartan visar Älvsborgs dåvarande Municipalsamhälle och förutom mindre utvidgningar som följt bebyggelsen ned mot Fiskebäck så är vårt verksamhetsområde detsamma än idag.

Under de första tre decennierna utgjordes verksamheten till stor del av hyresfrågor för den vid denna tid mycket omfattande lägenhetsuthyrning. Vidare var gatu-, vatten- och avloppsfrågor ett stort ämne, liksom de annonstavlor som föreningen hade uppsatta på flera platser.

Allteftersom hyresregleringar och samhällets engagemang alltmer tog över dessa områden har stadsplaneringsfrågor blivit en viktig del för ÄEF. De allmänna informationsmötena vår och höst  har sedan några år kompletterats med guidade vandringar och studiebesök inom Älvsborg.

Medlemsantalet har under åren varierat mellan ca. 40 och 400 medlemmar, den senare en siffra som varit relativt stabil under 2000-talet.

Med denna moderniserade hemsida hoppas vi kunna attrahera nya grupper av Älvsborgsbor som kan vara med och utveckla föreningen i framtiden.

Bengt Boman

Ordförande

Aktuellt


26 november, 2017

Årsavgift 2018

Bästa ÄEF-are ! I förra veckan skickade vi per post ut inbetalningskort till alla medlemmar som inte anmält att de vill ha informationen via mail. Vi bifogar utskickade dokumentet för dig som vill betala redan nu. Utskick för medlemsavgift November 2017 Styrelsen

Läs vidare...

17 april, 2017

Årsmötesprotokollet

Protokollet från årsmötet är nu justerat och klart. Totalt tre sidor, se nedan: På bilden ser vi närmast i bild vår sekreterare sedan många år, Sten-Åke Åström och den viktiga valberedningen bestående av Maj-Lis Bergstrand och Åsa Brevinge. ÄEF ÅM Prot. 1 2017 001 ÄEF ÅM Prot. 2 2017 001 ÄEF ÅM Prot. 3 2017 001 Bengt Boman

Läs vidare...

5 april, 2017

ÄEF-yttrande om LNG-gasterminalen i Skarvikshamnen

Efter tidigare kontakter med kommunen rörande buller och luktstörningar m.m.  från hamnverksamheten på Hisingen har ÄEF på begäran av Energimarknadsinspektionen preciserat våra synpunkter på den kommande LNG-terminalen i Skarvikshamnen mitt emot Hästevik i ett mail med nedanstående innehåll. Remissvar ei 20170313  

Läs vidare...

30 mars, 2017

Rapport från årsmötet 28 mars

Årsmötet samlade cirka fyrtio deltagare. Styrelsen förnyades med två personer enligt valberedningens förslag, Gunnar Storm och Bo Backman som vi hälsar välkomna i gänget. Hemsidan kommer snart att uppdateras med färska uppgifter. Nedan mötesordförande Raimo Lindström och revisorn Anette Hall som läser upp revisionsberättelsen. Vår tidigare mycket uppskattade kassörska sedan tio år, Ingrid Dahlström hade […]

Läs vidare...

20 februari, 2017

Nya planer för skärgårdstrafiken via Saltholmen

På initiativ av KD-ledaren David Lega beslöt kommunstyrelsen förra året att all trafik till Södra Skärgården, oavsett konsekvenser, för överskådlig framtid skulle koncentreras till Saltholmen. Kommunen utreder nu i stor hast inom det så kallade TPULS-projektet hur det skulle kunna gå till med tre olika volymalternativ beträffande bryggor, spårvägsdragning, markparkering och parkeringshus. Den redan omfattande […]

Läs vidare...

Bli medlem i ÄEF !