ÄEF´s historia


Vår förening, Älvsborgs Egnahemsförening, grundades redan 1928. Namnet var då Frölunda Egnahemsförening, men efter införlivandet med Göteborgs Stad 1945 ändrades namnet till Älvsborgs Egnahemsförening, för att bättre stämma med verksamhetsområdet. Kartan visar Älvsborgs dåvarande Municipalsamhälle och förutom mindre utvidgningar som följt bebyggelsen ned mot Fiskebäck så är vårt verksamhetsområde detsamma än idag.

Under de första tre decennierna utgjordes verksamheten till stor del av hyresfrågor för den vid denna tid mycket omfattande lägenhetsuthyrning. Vidare var gatu-, vatten- och avloppsfrågor ett stort ämne, liksom de annonstavlor som föreningen hade uppsatta på flera platser.

Allteftersom hyresregleringar och samhällets engagemang alltmer tog över dessa områden har stadsplaneringsfrågor blivit en viktig del för ÄEF. De allmänna informationsmötena vår och höst  har sedan några år kompletterats med guidade vandringar och studiebesök inom Älvsborg.

Medlemsantalet har under åren varierat mellan ca. 40 och 400 medlemmar, den senare en siffra som varit relativt stabil under 2000-talet.

Med denna moderniserade hemsida hoppas vi kunna attrahera nya grupper av Älvsborgsbor som kan vara med och utveckla föreningen i framtiden.

Bengt Boman

Ordförande

Aktuellt


2 juli, 2018

Skärgårdstrafiken och Saltholmen

De politiska turerna runt frågan om parkeringarna och terminalanläggningen på Saltholmen fortsätter. Risken är stor för att Saltholmen blir en enda stor parkeringsplats och förlorar sin värdefulla karaktär av park och badplats. Vi vill ha en förbättrad terminal för skärgårdsbåtarna och en spridning av trafiken på fler terminaler. Vårt senaste inlägg i debatten följer nedan. Yttr.Saltholmen […]

Läs vidare...

2 juli, 2018

Årsmötesprotokollet

Det tidigare meddelandet hade fått en svårläst inskanning av protokollet. Här kommer en tydligare variant! ÄEF Årsmötesp. 2018-04-10

Läs vidare...

24 maj, 2018

Nya dataskyddslagen, GDPR

Bästa ÄEF-medlemmar! Älvsborg 2018-05-24 Med anledning av den nya dataskyddslagen GDPR vill vi meddela följande angående ÄEF:s Integritetspolicy: ÄEF hanterar medlemsinformation enbart för att: administrera medlemsavgifter hantera utskick till sina medlemmar ÄEF:s medlemsinformation som omfattar: Namn Adress E-postadress Betalningsinformation lagras säkert , aldrig längre än nödvändigt och lämnas inte ut till 3:e part. Du äger alltid ”rätten […]

Läs vidare...

5 maj, 2018

Vårvandring i sommarväder

Dagens vårvandring samlade drygt 20 deltagare i det fantastiska försommarvädret. Under P-O Rydéns initierade guidning vandrade vi under nära fyra timmar (!) på de pittoreska gatorna genom Grimmered, blev inbjudna av  boende i Grimmereds by att titta närmare på byn och dess ladugård, vandrade vidare upp över Slottsberget och beskådade naturen och den imposanta fornborgen på […]

Läs vidare...

16 april, 2018

Årsmötet den 10 april

Årsmötet samlade ca 35 deltagare, trots det lockande vårvädret. Anders Jansson underhöll på flygeln medan vi samlades till årsmötesförhandlingarna. Raimo Lindström valdes till ordförande för handlingarna och proceduren avverkades på 25 minuter. Valen förrättades enligt valberedningens förslag, vilket i korthet innebär att fjolårets styrelse kvarstår med den skillnaden att Anders Ellegård och Johan Boman går […]

Läs vidare...

Bli medlem i ÄEF !