Om ÄEF


Vår förening har ca. 400  medlemmar inom stadsdelen Älvsborg i Göteborg, d.v.s. i stort från Kungssten över Ekebäck – Hagen – Påvelund – Saltholmen – Käringberget till Nya Varvet. Vi känner ett gemensamt behov av en stark intresseförening där vi kan samverka i för oss angelägna frågor, fristående från såväl kommunen som de politiska partierna, trossamfund och olika fackorganisationer. Självklart samverkar vi på ett seriöst sätt med stat och kommun i frågor som hanteras av dessa.

Föreningen blir, inom ramen för sina stadgar, vad medlemmarna gör den till. Många medlemmar ger styrka i förhandlingar med myndigheter och företag. Det ger också ett finfördelat nätverk i alla delområden av Älvsborg, vart och ett med sina speciella förutsättningar och problem.
Föreningsarbetet bedrivs inte bara av den valda styrelsen – det drivs oftast fram på initiativ av medlemmar i  med någon gemensam fråga som samlande faktor.

Årsavgiften är 100,-  Kontakta oss gärna så får du veta mer ! Vi kommer successivt att söka utvidga informationen på hemsidan och tar gärna emot förslag om både hemsidan och verksamheten.
Vårt bankgirokonto  är 5159-2152.

Välkommen som medlem!

Aktuellt


15 oktober, 2017

Kort om Höstmötet och Studiebesöket hos NOS/Saltholmen

Höstmötet den 3 oktober besöktes av ca 50 personer. Inledningsvis berättade Anders Ellegård (ÄEF) om arbetet med att från ÄEF´s sida ta fram ett upprustningsförslag för Saltholmens park och närmsta omgivningar, bad, utsiktsplatser etc. Därnäst fick vi åter höra höra Caroline Folkesson berätta om de tre alternativ som utarbetats för utbyggnad och modernisering på Saltholmen. Dessa […]

Läs vidare...

15 september, 2017

Höstmötet tisdag 3 oktober 2017

Årets Höstmöte ägnas till största delen åt de föreslagna förändringarna och utbyggnaderna av Skärgårdsterminalen på Saltholmen. Tre huvudalternativ finns föreslagna med 1600, 2000 respektive 2600 P-platser och ändringar i spårvägsslinga och kajplatser. Konsulten Carolin Folkesson redogör för de olika alternativen, Henrik Munck, SDN-ordförande och Styrsöbolagets VD Bertil Pevantus  ger kommentarer och synpunkter utifrån sina positioner. […]

Läs vidare...

17 april, 2017

Årsmötesprotokollet

Protokollet från årsmötet är nu justerat och klart. Totalt tre sidor, se nedan: På bilden ser vi närmast i bild vår sekreterare sedan många år, Sten-Åke Åström och den viktiga valberedningen bestående av Maj-Lis Bergstrand och Åsa Brevinge. ÄEF ÅM Prot. 1 2017 001 ÄEF ÅM Prot. 2 2017 001 ÄEF ÅM Prot. 3 2017 001 Bengt Boman

Läs vidare...

5 april, 2017

ÄEF-yttrande om LNG-gasterminalen i Skarvikshamnen

Efter tidigare kontakter med kommunen rörande buller och luktstörningar m.m.  från hamnverksamheten på Hisingen har ÄEF på begäran av Energimarknadsinspektionen preciserat våra synpunkter på den kommande LNG-terminalen i Skarvikshamnen mitt emot Hästevik i ett mail med nedanstående innehåll. Remissvar ei 20170313  

Läs vidare...

30 mars, 2017

Rapport från årsmötet 28 mars

Årsmötet samlade cirka fyrtio deltagare. Styrelsen förnyades med två personer enligt valberedningens förslag, Gunnar Storm och Bo Backman som vi hälsar välkomna i gänget. Hemsidan kommer snart att uppdateras med färska uppgifter. Nedan mötesordförande Raimo Lindström och revisorn Anette Hall som läser upp revisionsberättelsen. Vår tidigare mycket uppskattade kassörska sedan tio år, Ingrid Dahlström hade […]

Läs vidare...

Bli medlem i ÄEF !