Om ÄEF


Vår förening har ca. 400  medlemmar inom stadsdelen Älvsborg i Göteborg, d.v.s. i stort från Kungssten över Ekebäck – Hagen – Påvelund – Saltholmen – Käringberget till Nya Varvet. Vi känner ett gemensamt behov av en stark intresseförening där vi kan samverka i för oss angelägna frågor, fristående från såväl kommunen som de politiska partierna, trossamfund och olika fackorganisationer. Självklart samverkar vi på ett seriöst sätt med stat och kommun i frågor som hanteras av dessa.

Föreningen blir, inom ramen för sina stadgar, vad medlemmarna gör den till. Många medlemmar ger styrka i förhandlingar med myndigheter och företag. Det ger också ett finfördelat nätverk i alla delområden av Älvsborg, vart och ett med sina speciella förutsättningar och problem.
Föreningsarbetet bedrivs inte bara av den valda styrelsen – det drivs oftast fram på initiativ av medlemmar i  med någon gemensam fråga som samlande faktor.

Årsavgiften är 100,-  Kontakta oss gärna så får du veta mer ! Vi kommer successivt att söka utvidga informationen på hemsidan och tar gärna emot förslag om både hemsidan och verksamheten.
Vårt bankgirokonto  är 5159-2152.

Välkommen som medlem!

Aktuellt


26 november, 2017

Årsavgift 2018

Bästa ÄEF-are ! I förra veckan skickade vi per post ut inbetalningskort till alla medlemmar som inte anmält att de vill ha informationen via mail. Vi bifogar utskickade dokumentet för dig som vill betala redan nu. Utskick för medlemsavgift November 2017 Styrelsen

Läs vidare...

17 april, 2017

Årsmötesprotokollet

Protokollet från årsmötet är nu justerat och klart. Totalt tre sidor, se nedan: På bilden ser vi närmast i bild vår sekreterare sedan många år, Sten-Åke Åström och den viktiga valberedningen bestående av Maj-Lis Bergstrand och Åsa Brevinge. ÄEF ÅM Prot. 1 2017 001 ÄEF ÅM Prot. 2 2017 001 ÄEF ÅM Prot. 3 2017 001 Bengt Boman

Läs vidare...

5 april, 2017

ÄEF-yttrande om LNG-gasterminalen i Skarvikshamnen

Efter tidigare kontakter med kommunen rörande buller och luktstörningar m.m.  från hamnverksamheten på Hisingen har ÄEF på begäran av Energimarknadsinspektionen preciserat våra synpunkter på den kommande LNG-terminalen i Skarvikshamnen mitt emot Hästevik i ett mail med nedanstående innehåll. Remissvar ei 20170313  

Läs vidare...

30 mars, 2017

Rapport från årsmötet 28 mars

Årsmötet samlade cirka fyrtio deltagare. Styrelsen förnyades med två personer enligt valberedningens förslag, Gunnar Storm och Bo Backman som vi hälsar välkomna i gänget. Hemsidan kommer snart att uppdateras med färska uppgifter. Nedan mötesordförande Raimo Lindström och revisorn Anette Hall som läser upp revisionsberättelsen. Vår tidigare mycket uppskattade kassörska sedan tio år, Ingrid Dahlström hade […]

Läs vidare...

20 februari, 2017

Nya planer för skärgårdstrafiken via Saltholmen

På initiativ av KD-ledaren David Lega beslöt kommunstyrelsen förra året att all trafik till Södra Skärgården, oavsett konsekvenser, för överskådlig framtid skulle koncentreras till Saltholmen. Kommunen utreder nu i stor hast inom det så kallade TPULS-projektet hur det skulle kunna gå till med tre olika volymalternativ beträffande bryggor, spårvägsdragning, markparkering och parkeringshus. Den redan omfattande […]

Läs vidare...

Bli medlem i ÄEF !