Rapport från årsmötet 28 mars

30 mars, 2017

Årsmötet samlade cirka fyrtio deltagare. Styrelsen förnyades med två personer enligt valberedningens förslag, Gunnar Storm och Bo Backman som vi hälsar välkomna i gänget. Hemsidan kommer snart att uppdateras med färska uppgifter. Nedan mötesordförande Raimo Lindström och revisorn Anette Hall som läser upp revisionsberättelsen.

ÄEF årsmöte 2017 002

Vår tidigare mycket uppskattade kassörska sedan tio år, Ingrid Dahlström hade av personliga skäl undanbett sig omval. Vi tackar henne för utmärkta insatser under alla åren och önskar lycka till i framtiden!

Hasse Jingryd som också varit med länge och bland annat varit med i arbetsgruppen för Toredamm hade också undanbett sig omval för ytterligare en period.

Den nyvalda styrelsen tackar för förtroendet!

Mötet förlöpte enligt programmet och av Christina Dyhre-Edvardsson fick vi en god orientering om stadsdelsförvaltningens arbete med äldreboenden och service i Älvsborg och hela staden.

ÄEF årsmöte 2017 006

Linda Bergvall från Polisen informerade om fördelarna med grannsamverkan för att minska inbrottsrisken i vårt ganska hårt belastade område, det är bara att hoppas att några vill starta upp sådana grupper i sitt närområde. Kontaktbroschyrer delades ut till intresserade.

ÄEF årsmöte 2017 016

Under bygginformation hade vi åter bjudit in Caroline Folkesson som informerade om olika alternativ för den nya skärgårdsterminalen vid Saltholmen. Tre alternativ studeras; 1600 p-platser (som nu), 2000 respektive 2600 totalt för Saltholmen och Långedrag. Kommunstyrelsen väntas ta beslut om alternativ under sommaren. ÄEF arbetar tillsammans med SSIS (Södra skärgården i samverkan) för en lösning som begränsar utbyggnaderna på Saltholmen till dagens omfattning, men med utökad tillgång till fasta P-platser för öborna. För framtida expansion krävs spridning av sjötrafiken med tilläggning och P-möjligheter även på andra platser.

ÄEF årsmöte 2017 018

ÄEF årsmöte 2017 017

 

För övrigt kortfattad information om Toredamm (kommunen vill inte dela med sig någon information om arbetet), bostäder i kvarteret Storseglet vid Torgny Segerstedsgatan-Fågelvägen, och tilltänkta bostäder vid Långedrag-Pejlingsgatan. Gunnar Storm informerade om planen för nybyggnad av större skola vid Nya Långedragsskolan.  Maj-Lis och Göran Bergstrand fixade så att vi fick förfrisningar och Anders Jansson underhöll med trevlig pianomusik i pauserna!

Tack alla eldsjälar!

Bengt Boman

ÄEF årsmöte 2017 008

ÄEF årsmöte 2017 027

Aktuellt


16 april, 2018

Årsmötet den 10 april

Årsmötet samlade ca 35 deltagare, trots det lockande vårvädret. Anders Jansson underhöll på flygeln medan vi samlades till årsmötesförhandlingarna. Raimo Lindström valdes till ordförande för handlingarna och proceduren avverkades på 25 minuter. Valen förrättades enligt valberedningens förslag, vilket i korthet innebär att fjolårets styrelse kvarstår med den skillnaden att Anders Ellegård och Johan Boman går […]

Läs vidare...

17 mars, 2018

FEL VECKODAG FÖR VÅRVANDRINGEN

Bästa ÄEF-are ! I kallelsen till årsmötet och VÅRVANDRINGEN har vi beklagligtvis felaktigt skrivit tisdag! Datum 5 MAJ KL. 13 är dock korrekt och det är alltså en LÖRDAG! Välkomna!

Läs vidare...

12 mars, 2018

Välkomna till årsmöte i ÄEF tisdag 10 april 18.30

Välkommen till årsmötet, förutom val av styrelse etc. får vi höra om Skärgårdstrafiken och Fastighetsunderhåll samt lite underhållning. Notera dessutom Vårpromenaden i Grimmered-Ekedalen 5 maj! Välkomna !  Bengt Läs hela kallelsen nedan! ÄEF Kallelse årsmöte 2018 Årsmötesinbjudan 2018 sid. 3 Kompr. plattform SSIS – ÄEF

Läs vidare...

12 mars, 2018

Verksamhetberättelse för 2017

Här kan du läsa om vad vi gjorde i föreningen förra verksamhetsåret 1/1 – 31/12 2017 ÄEF Verksamhetsberättelse 2017

Läs vidare...

Bli medlem i ÄEF !