Uppskattad höstutflykt till Känsö 28 september

6 oktober, 2014

Detta arrangemang blev mycket uppskattat av medlemmarna och hela 100 personer anmälde sig till resan !

Det sköna höstvädret gjorde resan behaglig och de två grupperna fick under två timmar en rejäl rundvandring med de mycket kunniga och intresserade guiderna som Göteborgs garnison hade ordnat åt oss. På utresan med m/s Lövön kunde man inta en god landgång medan vi under rundturen fick en guidning om de kustförsvarsanläggningar som byggdes i södra skärgården från Andra Världskrigets dagar. På grund av att det blåst ganska hård vind från NV under dagarna före turen fick vi gå på ”baksidan” av de aktuella öarna för att undvika sjöhävningen. Väl på Känsö fick vi lära mycket om forna tiders karantänsystem och de anläggningar som byggdes upp under 1800-talets tidigaste år. Många kända personer har haft sin gärning på Känsö, t.ex. den kände läkaren Per Dubb och Olof Ericsson, far till John och Nils Ericson, uppfinnare av bl.a. propellern respektive byggnadschef för SJ´s första stambanor.

En lyckad dag med många intryck både för förstagångsbesökarna och de som tidigare bl.a. gjort sin militärtjänst där.

På hemresan serverades kaffe och kanelbulle medan vi fortsatte turen utmed den forna försvarslinjen vid inloppet.

Några bilder illustrerar dagen. Peka på bilderna för bildtext.

Bengt

 

Aktuellt


26 november, 2017

Årsavgift 2018

Bästa ÄEF-are ! I förra veckan skickade vi per post ut inbetalningskort till alla medlemmar som inte anmält att de vill ha informationen via mail. Vi bifogar utskickade dokumentet för dig som vill betala redan nu. Utskick för medlemsavgift November 2017 Styrelsen

Läs vidare...

17 april, 2017

Årsmötesprotokollet

Protokollet från årsmötet är nu justerat och klart. Totalt tre sidor, se nedan: På bilden ser vi närmast i bild vår sekreterare sedan många år, Sten-Åke Åström och den viktiga valberedningen bestående av Maj-Lis Bergstrand och Åsa Brevinge. ÄEF ÅM Prot. 1 2017 001 ÄEF ÅM Prot. 2 2017 001 ÄEF ÅM Prot. 3 2017 001 Bengt Boman

Läs vidare...

5 april, 2017

ÄEF-yttrande om LNG-gasterminalen i Skarvikshamnen

Efter tidigare kontakter med kommunen rörande buller och luktstörningar m.m.  från hamnverksamheten på Hisingen har ÄEF på begäran av Energimarknadsinspektionen preciserat våra synpunkter på den kommande LNG-terminalen i Skarvikshamnen mitt emot Hästevik i ett mail med nedanstående innehåll. Remissvar ei 20170313  

Läs vidare...

30 mars, 2017

Rapport från årsmötet 28 mars

Årsmötet samlade cirka fyrtio deltagare. Styrelsen förnyades med två personer enligt valberedningens förslag, Gunnar Storm och Bo Backman som vi hälsar välkomna i gänget. Hemsidan kommer snart att uppdateras med färska uppgifter. Nedan mötesordförande Raimo Lindström och revisorn Anette Hall som läser upp revisionsberättelsen. Vår tidigare mycket uppskattade kassörska sedan tio år, Ingrid Dahlström hade […]

Läs vidare...

20 februari, 2017

Nya planer för skärgårdstrafiken via Saltholmen

På initiativ av KD-ledaren David Lega beslöt kommunstyrelsen förra året att all trafik till Södra Skärgården, oavsett konsekvenser, för överskådlig framtid skulle koncentreras till Saltholmen. Kommunen utreder nu i stor hast inom det så kallade TPULS-projektet hur det skulle kunna gå till med tre olika volymalternativ beträffande bryggor, spårvägsdragning, markparkering och parkeringshus. Den redan omfattande […]

Läs vidare...

Bli medlem i ÄEF !