Toredammen rensad !

14 oktober, 2014

Efter en lång, het sommar hände det som vi väntat på länge. Äntligen stod grävmaskinen i Tordedammen.

En dryg vecka tog det för Park- och Naturförvaltningens inhyrda grävmaskinist att gräva ur den damm som hade vuxit igen till oigenkännlighet. En damm fylld med vatten var den inte längre, det var ett vildvuxet träsk med gräs. Inte ens gräsänderna tyckte längre om Toredammen, de flydde troligen till andra dammar i Älvsborg.

Men nu är de tillbaka igen och verkar trivas gott. Fåglar hittar alltid hem, men människor går lätt vilse. Förklara det det den som kan. Hjärnans storlek har ingen betydelse. Inte i det här sammanhanget.

Jag promenerar ofta förbi Toredammen och kan knappt se mig mätt på det fågelliv som finns där idag. Det är också roligt att se alla barn som matar fåglarna i sällskap med sina föräldrar och även med sina mor- och farföräldrar.

Gräsänderna har fått konkurrens av kråkor, skator och en och annan glupsk fiskmås. Småfåglar dyker också upp och tar för sig av de smulor som deras storasystrar och och bröder i luften lämnar efter sig. Ingen brödsmula är för liten att lämnas kvar på marken.

Park- och Natur valde att göra en relativt billig lösning i Toredammen. Istället för att med lastbilar köra bort alla grästuvor, stenar och slam byggde grävmaskinisten två öar i dammen. Finns ingen anledning att klaga på det. Tror säkert att det som är bra för fågellivet är bra också för oss människor. Stort tack för denna restaurering, Park- och Natur.

Och nu är det väl också dags för alla Älvsborgsbor att gräva fram alla Tordedammsminnen, alla bilder och berättelser från 1900-talets kalla vintrar när dammen var bottenfrusen och julklappsskridskorna provades för första gången dagarna mellan jul och nyår.

Säkert finns det också ÄEF-medlemmar som minns varma somrar när Toredammen  var en badsjö för dem som bodde i närheten.

På ÄEF´s hemsida och Facebooksida finns det gott om utrymme för utvikningar av det här slaget.

Hur fick förresten denna damm en gång sitt egennamn, varför heter den Toredammen och inte Anders- eller Lennartdammen ?

Jag tror inte att jag är den ende som är spänd på att få ett uttömmande svar i den frågan…

Lars Dimming

Styrelsemedlem ÄEF

Foton: Bengt Boman

Aktuellt


15 oktober, 2017

Kort om Höstmötet och Studiebesöket hos NOS/Saltholmen

Höstmötet den 3 oktober besöktes av ca 50 personer. Inledningsvis berättade Anders Ellegård (ÄEF) om arbetet med att från ÄEF´s sida ta fram ett upprustningsförslag för Saltholmens park och närmsta omgivningar, bad, utsiktsplatser etc. Därnäst fick vi åter höra höra Caroline Folkesson berätta om de tre alternativ som utarbetats för utbyggnad och modernisering på Saltholmen. Dessa […]

Läs vidare...

15 september, 2017

Höstmötet tisdag 3 oktober 2017

Årets Höstmöte ägnas till största delen åt de föreslagna förändringarna och utbyggnaderna av Skärgårdsterminalen på Saltholmen. Tre huvudalternativ finns föreslagna med 1600, 2000 respektive 2600 P-platser och ändringar i spårvägsslinga och kajplatser. Konsulten Carolin Folkesson redogör för de olika alternativen, Henrik Munck, SDN-ordförande och Styrsöbolagets VD Bertil Pevantus  ger kommentarer och synpunkter utifrån sina positioner. […]

Läs vidare...

17 april, 2017

Årsmötesprotokollet

Protokollet från årsmötet är nu justerat och klart. Totalt tre sidor, se nedan: På bilden ser vi närmast i bild vår sekreterare sedan många år, Sten-Åke Åström och den viktiga valberedningen bestående av Maj-Lis Bergstrand och Åsa Brevinge. ÄEF ÅM Prot. 1 2017 001 ÄEF ÅM Prot. 2 2017 001 ÄEF ÅM Prot. 3 2017 001 Bengt Boman

Läs vidare...

5 april, 2017

ÄEF-yttrande om LNG-gasterminalen i Skarvikshamnen

Efter tidigare kontakter med kommunen rörande buller och luktstörningar m.m.  från hamnverksamheten på Hisingen har ÄEF på begäran av Energimarknadsinspektionen preciserat våra synpunkter på den kommande LNG-terminalen i Skarvikshamnen mitt emot Hästevik i ett mail med nedanstående innehåll. Remissvar ei 20170313  

Läs vidare...

30 mars, 2017

Rapport från årsmötet 28 mars

Årsmötet samlade cirka fyrtio deltagare. Styrelsen förnyades med två personer enligt valberedningens förslag, Gunnar Storm och Bo Backman som vi hälsar välkomna i gänget. Hemsidan kommer snart att uppdateras med färska uppgifter. Nedan mötesordförande Raimo Lindström och revisorn Anette Hall som läser upp revisionsberättelsen. Vår tidigare mycket uppskattade kassörska sedan tio år, Ingrid Dahlström hade […]

Läs vidare...

Bli medlem i ÄEF !