Hållplatsnamn Tranered


I samband med återflyttning av spårvagnshållplatsen till Tranered ville man frångå den lokalt förankrade namngivningen efter delområdena i Älvsborg och döpa om den till Redegatan. ÄEF argumenterademot detta och fick gehör för förslaget, så hållplatsen heter åter Tranered. Se nedan.

ÄLVSBORGS EGNAHEMSFÖRENING                          15 mars 2010

 

Långedragsvagn vid Tranered

 

Box 4045

426 04 GÖTEBORG

Göteborgs Stad

Trafikkontoret

GÖTEBORG

NAMNGIVNING  SPÅRVAGNSHÅLLPLATSER VID

LÅNGEDRAGSLINJEN

 

Älvsborgs Egnahemsförenings styrelse har tagit del av handlingarna rörande ”Flyttning av spårvagnshållplats Berga”.  Vi värnar om Långedragslinjen som är starkt förknippad med stadsdelens uppkomst och utveckling och uppskattar den linjeupprustning som nyligen genomförts för att linjen skall bli ett modernt och miljövänligt transportsystem.

Flyttningen av hållplatsen från Berga till Tranered (Redegatan) förefaller logisk, men vi har noterat att hållplatsen benämns ”Redegatan”. Vi har även noterat att hållplatsen Nya Varvet har skyltats om till ”Nya Varvsallén”.

Hållplatsnamnen på linjen har sedan starten bestämts av delstadsdelarnas namn, vilka är allmänt spridda i dagligt tal och betydligt mer informativa än angränsande gators namn.

ÄEF hemställer därför att den flyttade hållplatsen benämns ”Tranered”, i likhet med den hållplats som tidigare låg på samma plats samt att ”Nya Varvet” återfår sitt gamla namn.

Informationsvis bifogas 1939 års karta över Älvsborg, där de aktuella namnen framgår.

Vänliga hälsningar

ÄLVSBORGS EGNAHEMSFÖRENING

Bengt Boman

Ordförande

Bilaga :Karta 1939

Aktuellt


16 april, 2018

Årsmötet den 10 april

Årsmötet samlade ca 35 deltagare, trots det lockande vårvädret. Anders Jansson underhöll på flygeln medan vi samlades till årsmötesförhandlingarna. Raimo Lindström valdes till ordförande för handlingarna och proceduren avverkades på 25 minuter. Valen förrättades enligt valberedningens förslag, vilket i korthet innebär att fjolårets styrelse kvarstår med den skillnaden att Anders Ellegård och Johan Boman går […]

Läs vidare...

17 mars, 2018

FEL VECKODAG FÖR VÅRVANDRINGEN

Bästa ÄEF-are ! I kallelsen till årsmötet och VÅRVANDRINGEN har vi beklagligtvis felaktigt skrivit tisdag! Datum 5 MAJ KL. 13 är dock korrekt och det är alltså en LÖRDAG! Välkomna!

Läs vidare...

12 mars, 2018

Välkomna till årsmöte i ÄEF tisdag 10 april 18.30

Välkommen till årsmötet, förutom val av styrelse etc. får vi höra om Skärgårdstrafiken och Fastighetsunderhåll samt lite underhållning. Notera dessutom Vårpromenaden i Grimmered-Ekedalen 5 maj! Välkomna !  Bengt Läs hela kallelsen nedan! ÄEF Kallelse årsmöte 2018 Årsmötesinbjudan 2018 sid. 3 Kompr. plattform SSIS – ÄEF

Läs vidare...

12 mars, 2018

Verksamhetberättelse för 2017

Här kan du läsa om vad vi gjorde i föreningen förra verksamhetsåret 1/1 – 31/12 2017 ÄEF Verksamhetsberättelse 2017

Läs vidare...

Bli medlem i ÄEF !