Hållplatsnamn Tranered


I samband med återflyttning av spårvagnshållplatsen till Tranered ville man frångå den lokalt förankrade namngivningen efter delområdena i Älvsborg och döpa om den till Redegatan. ÄEF argumenterademot detta och fick gehör för förslaget, så hållplatsen heter åter Tranered. Se nedan.

ÄLVSBORGS EGNAHEMSFÖRENING                          15 mars 2010

 

Långedragsvagn vid Tranered

 

Box 4045

426 04 GÖTEBORG

Göteborgs Stad

Trafikkontoret

GÖTEBORG

NAMNGIVNING  SPÅRVAGNSHÅLLPLATSER VID

LÅNGEDRAGSLINJEN

 

Älvsborgs Egnahemsförenings styrelse har tagit del av handlingarna rörande ”Flyttning av spårvagnshållplats Berga”.  Vi värnar om Långedragslinjen som är starkt förknippad med stadsdelens uppkomst och utveckling och uppskattar den linjeupprustning som nyligen genomförts för att linjen skall bli ett modernt och miljövänligt transportsystem.

Flyttningen av hållplatsen från Berga till Tranered (Redegatan) förefaller logisk, men vi har noterat att hållplatsen benämns ”Redegatan”. Vi har även noterat att hållplatsen Nya Varvet har skyltats om till ”Nya Varvsallén”.

Hållplatsnamnen på linjen har sedan starten bestämts av delstadsdelarnas namn, vilka är allmänt spridda i dagligt tal och betydligt mer informativa än angränsande gators namn.

ÄEF hemställer därför att den flyttade hållplatsen benämns ”Tranered”, i likhet med den hållplats som tidigare låg på samma plats samt att ”Nya Varvet” återfår sitt gamla namn.

Informationsvis bifogas 1939 års karta över Älvsborg, där de aktuella namnen framgår.

Vänliga hälsningar

ÄLVSBORGS EGNAHEMSFÖRENING

Bengt Boman

Ordförande

Bilaga :Karta 1939

Aktuellt


15 oktober, 2017

Kort om Höstmötet och Studiebesöket hos NOS/Saltholmen

Höstmötet den 3 oktober besöktes av ca 50 personer. Inledningsvis berättade Anders Ellegård (ÄEF) om arbetet med att från ÄEF´s sida ta fram ett upprustningsförslag för Saltholmens park och närmsta omgivningar, bad, utsiktsplatser etc. Därnäst fick vi åter höra höra Caroline Folkesson berätta om de tre alternativ som utarbetats för utbyggnad och modernisering på Saltholmen. Dessa […]

Läs vidare...

15 september, 2017

Höstmötet tisdag 3 oktober 2017

Årets Höstmöte ägnas till största delen åt de föreslagna förändringarna och utbyggnaderna av Skärgårdsterminalen på Saltholmen. Tre huvudalternativ finns föreslagna med 1600, 2000 respektive 2600 P-platser och ändringar i spårvägsslinga och kajplatser. Konsulten Carolin Folkesson redogör för de olika alternativen, Henrik Munck, SDN-ordförande och Styrsöbolagets VD Bertil Pevantus  ger kommentarer och synpunkter utifrån sina positioner. […]

Läs vidare...

17 april, 2017

Årsmötesprotokollet

Protokollet från årsmötet är nu justerat och klart. Totalt tre sidor, se nedan: På bilden ser vi närmast i bild vår sekreterare sedan många år, Sten-Åke Åström och den viktiga valberedningen bestående av Maj-Lis Bergstrand och Åsa Brevinge. ÄEF ÅM Prot. 1 2017 001 ÄEF ÅM Prot. 2 2017 001 ÄEF ÅM Prot. 3 2017 001 Bengt Boman

Läs vidare...

5 april, 2017

ÄEF-yttrande om LNG-gasterminalen i Skarvikshamnen

Efter tidigare kontakter med kommunen rörande buller och luktstörningar m.m.  från hamnverksamheten på Hisingen har ÄEF på begäran av Energimarknadsinspektionen preciserat våra synpunkter på den kommande LNG-terminalen i Skarvikshamnen mitt emot Hästevik i ett mail med nedanstående innehåll. Remissvar ei 20170313  

Läs vidare...

30 mars, 2017

Rapport från årsmötet 28 mars

Årsmötet samlade cirka fyrtio deltagare. Styrelsen förnyades med två personer enligt valberedningens förslag, Gunnar Storm och Bo Backman som vi hälsar välkomna i gänget. Hemsidan kommer snart att uppdateras med färska uppgifter. Nedan mötesordförande Raimo Lindström och revisorn Anette Hall som läser upp revisionsberättelsen. Vår tidigare mycket uppskattade kassörska sedan tio år, Ingrid Dahlström hade […]

Läs vidare...

Bli medlem i ÄEF !