Hållplatsnamn Tranered


I samband med återflyttning av spårvagnshållplatsen till Tranered ville man frångå den lokalt förankrade namngivningen efter delområdena i Älvsborg och döpa om den till Redegatan. ÄEF argumenterademot detta och fick gehör för förslaget, så hållplatsen heter åter Tranered. Se nedan.

ÄLVSBORGS EGNAHEMSFÖRENING                          15 mars 2010

 

Långedragsvagn vid Tranered

 

Box 4045

426 04 GÖTEBORG

Göteborgs Stad

Trafikkontoret

GÖTEBORG

NAMNGIVNING  SPÅRVAGNSHÅLLPLATSER VID

LÅNGEDRAGSLINJEN

 

Älvsborgs Egnahemsförenings styrelse har tagit del av handlingarna rörande ”Flyttning av spårvagnshållplats Berga”.  Vi värnar om Långedragslinjen som är starkt förknippad med stadsdelens uppkomst och utveckling och uppskattar den linjeupprustning som nyligen genomförts för att linjen skall bli ett modernt och miljövänligt transportsystem.

Flyttningen av hållplatsen från Berga till Tranered (Redegatan) förefaller logisk, men vi har noterat att hållplatsen benämns ”Redegatan”. Vi har även noterat att hållplatsen Nya Varvet har skyltats om till ”Nya Varvsallén”.

Hållplatsnamnen på linjen har sedan starten bestämts av delstadsdelarnas namn, vilka är allmänt spridda i dagligt tal och betydligt mer informativa än angränsande gators namn.

ÄEF hemställer därför att den flyttade hållplatsen benämns ”Tranered”, i likhet med den hållplats som tidigare låg på samma plats samt att ”Nya Varvet” återfår sitt gamla namn.

Informationsvis bifogas 1939 års karta över Älvsborg, där de aktuella namnen framgår.

Vänliga hälsningar

ÄLVSBORGS EGNAHEMSFÖRENING

Bengt Boman

Ordförande

Bilaga :Karta 1939

Aktuellt


26 november, 2017

Årsavgift 2018

Bästa ÄEF-are ! I förra veckan skickade vi per post ut inbetalningskort till alla medlemmar som inte anmält att de vill ha informationen via mail. Vi bifogar utskickade dokumentet för dig som vill betala redan nu. Utskick för medlemsavgift November 2017 Styrelsen

Läs vidare...

17 april, 2017

Årsmötesprotokollet

Protokollet från årsmötet är nu justerat och klart. Totalt tre sidor, se nedan: På bilden ser vi närmast i bild vår sekreterare sedan många år, Sten-Åke Åström och den viktiga valberedningen bestående av Maj-Lis Bergstrand och Åsa Brevinge. ÄEF ÅM Prot. 1 2017 001 ÄEF ÅM Prot. 2 2017 001 ÄEF ÅM Prot. 3 2017 001 Bengt Boman

Läs vidare...

5 april, 2017

ÄEF-yttrande om LNG-gasterminalen i Skarvikshamnen

Efter tidigare kontakter med kommunen rörande buller och luktstörningar m.m.  från hamnverksamheten på Hisingen har ÄEF på begäran av Energimarknadsinspektionen preciserat våra synpunkter på den kommande LNG-terminalen i Skarvikshamnen mitt emot Hästevik i ett mail med nedanstående innehåll. Remissvar ei 20170313  

Läs vidare...

30 mars, 2017

Rapport från årsmötet 28 mars

Årsmötet samlade cirka fyrtio deltagare. Styrelsen förnyades med två personer enligt valberedningens förslag, Gunnar Storm och Bo Backman som vi hälsar välkomna i gänget. Hemsidan kommer snart att uppdateras med färska uppgifter. Nedan mötesordförande Raimo Lindström och revisorn Anette Hall som läser upp revisionsberättelsen. Vår tidigare mycket uppskattade kassörska sedan tio år, Ingrid Dahlström hade […]

Läs vidare...

20 februari, 2017

Nya planer för skärgårdstrafiken via Saltholmen

På initiativ av KD-ledaren David Lega beslöt kommunstyrelsen förra året att all trafik till Södra Skärgården, oavsett konsekvenser, för överskådlig framtid skulle koncentreras till Saltholmen. Kommunen utreder nu i stor hast inom det så kallade TPULS-projektet hur det skulle kunna gå till med tre olika volymalternativ beträffande bryggor, spårvägsdragning, markparkering och parkeringshus. Den redan omfattande […]

Läs vidare...

Bli medlem i ÄEF !