Hållplatsnamn Tranered


I samband med återflyttning av spårvagnshållplatsen till Tranered ville man frångå den lokalt förankrade namngivningen efter delområdena i Älvsborg och döpa om den till Redegatan. ÄEF argumenterademot detta och fick gehör för förslaget, så hållplatsen heter åter Tranered. Se nedan.

ÄLVSBORGS EGNAHEMSFÖRENING                          15 mars 2010

 

Långedragsvagn vid Tranered

 

Box 4045

426 04 GÖTEBORG

Göteborgs Stad

Trafikkontoret

GÖTEBORG

NAMNGIVNING  SPÅRVAGNSHÅLLPLATSER VID

LÅNGEDRAGSLINJEN

 

Älvsborgs Egnahemsförenings styrelse har tagit del av handlingarna rörande ”Flyttning av spårvagnshållplats Berga”.  Vi värnar om Långedragslinjen som är starkt förknippad med stadsdelens uppkomst och utveckling och uppskattar den linjeupprustning som nyligen genomförts för att linjen skall bli ett modernt och miljövänligt transportsystem.

Flyttningen av hållplatsen från Berga till Tranered (Redegatan) förefaller logisk, men vi har noterat att hållplatsen benämns ”Redegatan”. Vi har även noterat att hållplatsen Nya Varvet har skyltats om till ”Nya Varvsallén”.

Hållplatsnamnen på linjen har sedan starten bestämts av delstadsdelarnas namn, vilka är allmänt spridda i dagligt tal och betydligt mer informativa än angränsande gators namn.

ÄEF hemställer därför att den flyttade hållplatsen benämns ”Tranered”, i likhet med den hållplats som tidigare låg på samma plats samt att ”Nya Varvet” återfår sitt gamla namn.

Informationsvis bifogas 1939 års karta över Älvsborg, där de aktuella namnen framgår.

Vänliga hälsningar

ÄLVSBORGS EGNAHEMSFÖRENING

Bengt Boman

Ordförande

Bilaga :Karta 1939

Aktuellt


2 juli, 2018

Skärgårdstrafiken och Saltholmen

De politiska turerna runt frågan om parkeringarna och terminalanläggningen på Saltholmen fortsätter. Risken är stor för att Saltholmen blir en enda stor parkeringsplats och förlorar sin värdefulla karaktär av park och badplats. Vi vill ha en förbättrad terminal för skärgårdsbåtarna och en spridning av trafiken på fler terminaler. Vårt senaste inlägg i debatten följer nedan. Yttr.Saltholmen […]

Läs vidare...

2 juli, 2018

Årsmötesprotokollet

Det tidigare meddelandet hade fått en svårläst inskanning av protokollet. Här kommer en tydligare variant! ÄEF Årsmötesp. 2018-04-10

Läs vidare...

24 maj, 2018

Nya dataskyddslagen, GDPR

Bästa ÄEF-medlemmar! Älvsborg 2018-05-24 Med anledning av den nya dataskyddslagen GDPR vill vi meddela följande angående ÄEF:s Integritetspolicy: ÄEF hanterar medlemsinformation enbart för att: administrera medlemsavgifter hantera utskick till sina medlemmar ÄEF:s medlemsinformation som omfattar: Namn Adress E-postadress Betalningsinformation lagras säkert , aldrig längre än nödvändigt och lämnas inte ut till 3:e part. Du äger alltid ”rätten […]

Läs vidare...

5 maj, 2018

Vårvandring i sommarväder

Dagens vårvandring samlade drygt 20 deltagare i det fantastiska försommarvädret. Under P-O Rydéns initierade guidning vandrade vi under nära fyra timmar (!) på de pittoreska gatorna genom Grimmered, blev inbjudna av  boende i Grimmereds by att titta närmare på byn och dess ladugård, vandrade vidare upp över Slottsberget och beskådade naturen och den imposanta fornborgen på […]

Läs vidare...

16 april, 2018

Årsmötet den 10 april

Årsmötet samlade ca 35 deltagare, trots det lockande vårvädret. Anders Jansson underhöll på flygeln medan vi samlades till årsmötesförhandlingarna. Raimo Lindström valdes till ordförande för handlingarna och proceduren avverkades på 25 minuter. Valen förrättades enligt valberedningens förslag, vilket i korthet innebär att fjolårets styrelse kvarstår med den skillnaden att Anders Ellegård och Johan Boman går […]

Läs vidare...

Bli medlem i ÄEF !