Rapport från årsmötet 28 mars

30 mars, 2017

Årsmötet samlade cirka fyrtio deltagare. Styrelsen förnyades med två personer enligt valberedningens förslag, Gunnar Storm och Bo Backman som vi hälsar välkomna i gänget. Hemsidan kommer snart att uppdateras med färska uppgifter. Nedan mötesordförande Raimo Lindström och revisorn Anette Hall som läser upp revisionsberättelsen.

ÄEF årsmöte 2017 002

Vår tidigare mycket uppskattade kassörska sedan tio år, Ingrid Dahlström hade av personliga skäl undanbett sig omval. Vi tackar henne för utmärkta insatser under alla åren och önskar lycka till i framtiden!

Hasse Jingryd som också varit med länge och bland annat varit med i arbetsgruppen för Toredamm hade också undanbett sig omval för ytterligare en period.

Den nyvalda styrelsen tackar för förtroendet!

Mötet förlöpte enligt programmet och av Christina Dyhre-Edvardsson fick vi en god orientering om stadsdelsförvaltningens arbete med äldreboenden och service i Älvsborg och hela staden.

ÄEF årsmöte 2017 006

Linda Bergvall från Polisen informerade om fördelarna med grannsamverkan för att minska inbrottsrisken i vårt ganska hårt belastade område, det är bara att hoppas att några vill starta upp sådana grupper i sitt närområde. Kontaktbroschyrer delades ut till intresserade.

ÄEF årsmöte 2017 016

Under bygginformation hade vi åter bjudit in Caroline Folkesson som informerade om olika alternativ för den nya skärgårdsterminalen vid Saltholmen. Tre alternativ studeras; 1600 p-platser (som nu), 2000 respektive 2600 totalt för Saltholmen och Långedrag. Kommunstyrelsen väntas ta beslut om alternativ under sommaren. ÄEF arbetar tillsammans med SSIS (Södra skärgården i samverkan) för en lösning som begränsar utbyggnaderna på Saltholmen till dagens omfattning, men med utökad tillgång till fasta P-platser för öborna. För framtida expansion krävs spridning av sjötrafiken med tilläggning och P-möjligheter även på andra platser.

ÄEF årsmöte 2017 018

ÄEF årsmöte 2017 017

 

För övrigt kortfattad information om Toredamm (kommunen vill inte dela med sig någon information om arbetet), bostäder i kvarteret Storseglet vid Torgny Segerstedsgatan-Fågelvägen, och tilltänkta bostäder vid Långedrag-Pejlingsgatan. Gunnar Storm informerade om planen för nybyggnad av större skola vid Nya Långedragsskolan.  Maj-Lis och Göran Bergstrand fixade så att vi fick förfrisningar och Anders Jansson underhöll med trevlig pianomusik i pauserna!

Tack alla eldsjälar!

Bengt Boman

ÄEF årsmöte 2017 008

ÄEF årsmöte 2017 027

Aktuellt


15 oktober, 2017

Kort om Höstmötet och Studiebesöket hos NOS/Saltholmen

Höstmötet den 3 oktober besöktes av ca 50 personer. Inledningsvis berättade Anders Ellegård (ÄEF) om arbetet med att från ÄEF´s sida ta fram ett upprustningsförslag för Saltholmens park och närmsta omgivningar, bad, utsiktsplatser etc. Därnäst fick vi åter höra höra Caroline Folkesson berätta om de tre alternativ som utarbetats för utbyggnad och modernisering på Saltholmen. Dessa […]

Läs vidare...

15 september, 2017

Höstmötet tisdag 3 oktober 2017

Årets Höstmöte ägnas till största delen åt de föreslagna förändringarna och utbyggnaderna av Skärgårdsterminalen på Saltholmen. Tre huvudalternativ finns föreslagna med 1600, 2000 respektive 2600 P-platser och ändringar i spårvägsslinga och kajplatser. Konsulten Carolin Folkesson redogör för de olika alternativen, Henrik Munck, SDN-ordförande och Styrsöbolagets VD Bertil Pevantus  ger kommentarer och synpunkter utifrån sina positioner. […]

Läs vidare...

17 april, 2017

Årsmötesprotokollet

Protokollet från årsmötet är nu justerat och klart. Totalt tre sidor, se nedan: På bilden ser vi närmast i bild vår sekreterare sedan många år, Sten-Åke Åström och den viktiga valberedningen bestående av Maj-Lis Bergstrand och Åsa Brevinge. ÄEF ÅM Prot. 1 2017 001 ÄEF ÅM Prot. 2 2017 001 ÄEF ÅM Prot. 3 2017 001 Bengt Boman

Läs vidare...

5 april, 2017

ÄEF-yttrande om LNG-gasterminalen i Skarvikshamnen

Efter tidigare kontakter med kommunen rörande buller och luktstörningar m.m.  från hamnverksamheten på Hisingen har ÄEF på begäran av Energimarknadsinspektionen preciserat våra synpunkter på den kommande LNG-terminalen i Skarvikshamnen mitt emot Hästevik i ett mail med nedanstående innehåll. Remissvar ei 20170313  

Läs vidare...

30 mars, 2017

Rapport från årsmötet 28 mars

Årsmötet samlade cirka fyrtio deltagare. Styrelsen förnyades med två personer enligt valberedningens förslag, Gunnar Storm och Bo Backman som vi hälsar välkomna i gänget. Hemsidan kommer snart att uppdateras med färska uppgifter. Nedan mötesordförande Raimo Lindström och revisorn Anette Hall som läser upp revisionsberättelsen. Vår tidigare mycket uppskattade kassörska sedan tio år, Ingrid Dahlström hade […]

Läs vidare...

Bli medlem i ÄEF !