Nya planer för skärgårdstrafiken via Saltholmen

20 februari, 2017

Skärgårdsutflykt SS Bohuslän 7 juli 2010 010

På initiativ av KD-ledaren David Lega beslöt kommunstyrelsen förra året att all trafik till Södra Skärgården, oavsett konsekvenser, för överskådlig framtid skulle koncentreras till Saltholmen. Kommunen utreder nu i stor hast inom det så kallade TPULS-projektet hur det skulle kunna gå till med tre olika volymalternativ beträffande bryggor, spårvägsdragning, markparkering och parkeringshus. Den redan omfattande trafiken genom Älvsborg anser man tydligen inte vara något hinder ens efter möjlig framtida fördubbling. Spridning av trafiken och parkeringarna till flera platser skall enligt direktiven inte diskuteras.

Om de mer omfattande alternativen 2 eller 3 skulle bli genomförda står Saltholmen-Långedrag inför mycket stora förändringar.

Denna utveckling är inte önskvärd vare sig för oss i Älvsborg eller ens för de boende i skärgården, vilket har framkommet i ingående diskussioner med representanter för de olika öarna inom ramen för SSIS ,(Södra Skärgården I Samverkan). Genom att gå igenom verkliga behov av idag och kommande krav på utökning av trafiken i framtiden har vi skapat en ”Gemensam plattform för SSIS och ÄEF ” där vi kan konstatera att frågan går att lösa i samförstånd mellan öbor och fastlandsborna i Älvsborg. ÄEF har genom Håkan Höjer deltagit i samrådet med Parkeringsbolaget m.fl.

Med denna samsyn vill vi gemensamt med SSIS diskutera en framtida lösning med företrädare för Göteborgs stad. Där finns förutsättningar att nå resultat som är till gagn för alla inblandade!

Dokumentet bifogas nedan:IMG_20170217_0001IMG_20170217_0002

Bengt Boman

Ordf. ÄEF

Aktuellt


15 oktober, 2017

Kort om Höstmötet och Studiebesöket hos NOS/Saltholmen

Höstmötet den 3 oktober besöktes av ca 50 personer. Inledningsvis berättade Anders Ellegård (ÄEF) om arbetet med att från ÄEF´s sida ta fram ett upprustningsförslag för Saltholmens park och närmsta omgivningar, bad, utsiktsplatser etc. Därnäst fick vi åter höra höra Caroline Folkesson berätta om de tre alternativ som utarbetats för utbyggnad och modernisering på Saltholmen. Dessa […]

Läs vidare...

15 september, 2017

Höstmötet tisdag 3 oktober 2017

Årets Höstmöte ägnas till största delen åt de föreslagna förändringarna och utbyggnaderna av Skärgårdsterminalen på Saltholmen. Tre huvudalternativ finns föreslagna med 1600, 2000 respektive 2600 P-platser och ändringar i spårvägsslinga och kajplatser. Konsulten Carolin Folkesson redogör för de olika alternativen, Henrik Munck, SDN-ordförande och Styrsöbolagets VD Bertil Pevantus  ger kommentarer och synpunkter utifrån sina positioner. […]

Läs vidare...

17 april, 2017

Årsmötesprotokollet

Protokollet från årsmötet är nu justerat och klart. Totalt tre sidor, se nedan: På bilden ser vi närmast i bild vår sekreterare sedan många år, Sten-Åke Åström och den viktiga valberedningen bestående av Maj-Lis Bergstrand och Åsa Brevinge. ÄEF ÅM Prot. 1 2017 001 ÄEF ÅM Prot. 2 2017 001 ÄEF ÅM Prot. 3 2017 001 Bengt Boman

Läs vidare...

5 april, 2017

ÄEF-yttrande om LNG-gasterminalen i Skarvikshamnen

Efter tidigare kontakter med kommunen rörande buller och luktstörningar m.m.  från hamnverksamheten på Hisingen har ÄEF på begäran av Energimarknadsinspektionen preciserat våra synpunkter på den kommande LNG-terminalen i Skarvikshamnen mitt emot Hästevik i ett mail med nedanstående innehåll. Remissvar ei 20170313  

Läs vidare...

30 mars, 2017

Rapport från årsmötet 28 mars

Årsmötet samlade cirka fyrtio deltagare. Styrelsen förnyades med två personer enligt valberedningens förslag, Gunnar Storm och Bo Backman som vi hälsar välkomna i gänget. Hemsidan kommer snart att uppdateras med färska uppgifter. Nedan mötesordförande Raimo Lindström och revisorn Anette Hall som läser upp revisionsberättelsen. Vår tidigare mycket uppskattade kassörska sedan tio år, Ingrid Dahlström hade […]

Läs vidare...

Bli medlem i ÄEF !